עוזר בטיחות
למנהל עבודה בבנין 

משך הקורס:

45 שעות

תנאי קבלה:

ניסיון של
שנתיים בבניה

תעודת גמר:

תעודת הסמכה של מנהל הבטיחות


הרשמה לקורס ייחודי בתחום הבניה:

history2, history, time, past, archive
pencil3, pencil, write, edit, blog, note
graduation, graduation, hat, education


סבסוד עד 100%
אפשרות מימון לזכאים!

חייגו: 072-257-54-11

העבודה באתר בניה ללא עוזר בטיחות
למנהל עבודה בעל הכשרה ייעודית  

קבלן \ מעסיק

אסורה עפ"י חוק

עוזר בטיחות
למנהל עבודה בבנין 

משך הקורס:

45 שעות

history2, history, time, past, archive

תנאי קבלה:

ניסיון של
שנתיים בבניה

pencil3, pencil, write, edit, blog, note

תעודת גמר:

תעודת הסמכה של מנהל הבטיחות

graduation, graduation, hat, education


הרשמה לקורס ייחודי בתחום הבניה:


סבסוד עד 100%   אפשרות מימון לזכאים!

חייגו: 072-257-54-11

העבודה באתר בניה ללא עוזר בטיחות
למנהל עבודה בעל הכשרה ייעודית  

קבלן \ מעסיק

אסורה עפ"י חוק

סוגי עבודות ומקצועות הבניה ודרישות החוק

checkbox, checkbox, tick, selected, checked

בטיחות וגהות באתרי בניה

checkbox, checkbox, tick, selected, checked

עבודה בגובה

checkbox, checkbox, tick, selected, checked

ארגון האתר 
וניהול הביצוע 

checkbox, checkbox, tick, selected, checked

עבודה עם צ''''קליסטים, ניהול עבודה

checkbox, checkbox, tick, selected, checked

סיכונים ומפגעים באתר בניה

checkbox, checkbox, tick, selected, checked


חלק מהנושאים הנלמדים בקורס:


מייל: Contact@beer-hadrahot.com

כתובת: בית יציב, שד' העצמאות 79, באר שבע

כיפת הברזל התעסוקתית שלכם!

באר הדרכות