תקנון והזמנת הקורס הדיגיטלי
"דולה אקספרס"

הקורס כולל: מעל ל 26 שיעורים מצולמים, מדיטציה, ספר דיגיטלי וקבצים נוספים (כגון: קובץ מנטרות חיוביות, קובץ סיכום נקודות חשובות למלווים, קובץ תוכנית לידה).

תשלום:  התשלום עבור הקורס ייעשה מראש ועבור הקורס כולו. לא ניתן לשלם על חלקו והתשלום מאפשר צפייה בתכני הקורס ללא הגבלת זמן וללא הגבלת כמות צפיות. ניתן לעצור את השיעורים, לחזור אחורה/ לדלג קדימה וכאמור לשמוע ולצפות בשיעור שוב ושוב.

ביטול ע"י הנרשמות והחזר כספי: החזר כספי מלא ינתן במקרה שהתינוק נולד לפני שהרוכשת פתחה את הקורס/ פתחה סרטון או האזינה למדיטציה  (בהצגת ראיות בכתב על גיל ההריון ומועד הלידה ובהתאם לתיעוד הצפיות במערכת הסרטונים). אלו הם התנאים היחידים בהם ינתן החזר כספי של התשלום . ובמקרה זה, תיחסם הגישה לקורס.

קניין רוחניכל חומר כתוב וכל חומר מוקלט המהווה חלק מהקורס וכל זכות אחרת הקשורה לכך, בהתאמה, הינם בבעלותה של חן ראשון או כל אדם אחר עם זכות נגזרת (בין אם מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים) ולא יעשה בהם שימוש פרט לשימוש אישי, ללא הסכמה כתובה מראש. הרוכשים מתחייבים שלא להקליט את השעורים או כל חלק ממנו וכן להימנע מהעברת חומרי הקורס לצד ג’. הרוכשים מתחייבים לעשות שימוש פרטי בסרטונים ובתכני הקורס האחרים וחל איסור מוחלט לצפות בהם בקבוצה. פגיעה כאמור בזכויות הקניין הרוחני מהווה הפרה של חוק זכות יוצרים, התשס”ח–2007.

שמירת מידעהמשתתפים מביעים הסכמתם כי פרטיהם ישמרו במערכות הקורס.

תניית פטור:   שימוש בטכניקות, בטיפים ובכלים המועברים בקורס אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי או לנוכחות של גורם רפואי מוסמך (מיילדת או רופא נשים). שימוש בטכניקות, בטיפים ובכלים המועברים בקורס לא מהווה תחליף לקבלת טיפול רפואי נאות או לקבלת יעוץ מגורמים רפואיים בכל צורה שהיא.

כל שאלה או תהייה לגבי שימוש בתכני הקורס על ידך או על ידי צד ג’ בכל שלב, תידון מול המטפל הרפואי ובטיחות בשימוש בשיטה לך או לגורם צד ג’ אותו את מייצגת יאושרו על ידי המטפל הרפואי לפני שימוש בשיטה.

חן ראשון בין, המדריכות ואנשי המקצוע ונציגיהם מסירים אחריות משימוש לא נאות בטכניקות של הקורס או סיבוכים או נזק לצד ג’ שיגרמו משימוש לא נאות בטכניקות כתחליף ליעוץ רפואי.
הקורס "דולה אקספרס" נועד אך ורק לשמש ככלי המסייע להגברת הנוחות בצירים ובלידה ולא מהווה בשום אופן הבטחה של תוצאת הלידה בפועל, מצופה או מדומה בכל צורה שהיא. חן ראשון בנתה את הקורס כיזמית מתוך ניסיונה האישי והידע שרכשה שהוכיח עצמו בלידה, המדריכות הנוספות בקורס הן אלו שמגבות את התכנים מהפן המקצועי. השתתפות בקורס באופן מלא או חלקי על ידי כל אדם או צד ג’ נעשית מתוך הבנה שלא יפתחו בהליכים משפטיים כלשהם ולא יהיו זכאים להחזר או פיצוי בהווה או בעתיד כלפי חן ראשון בין, "דולה אקספרס", או כלפי מורי הקורס או נציגיהם בכל תנאי שהוא.

הסכמההרישום לקורס "דולה אקספרס" יעשה מתוך הבנה והסכמה מלאה לתנאים האמורים, על כל פרטיהם.

אני מסכימה בזאת להצטרף לרשימת התפוצה של "דולה אקספרס" (עם אפשרות להסיר הצטרפותי בכל עת).